Wyck is in het laatste decennium aan behoorlijk veel veranderingen onderhevig geweest. Denk alleen al eens aan de stedenbouwkundige ontwikkelingen. De nieuwe ‘business- and livingcenters’ Centre Ceramique en de Colonel staan garant voor een behoorlijke aanwas van een ‘nieuwe’ populatie naar Maastrichts grootste stadsdeel.

Daarnaast was de revitalisering van de Wycker Brugstraat en de Rechtstraat  de aangewezen gelegenheid om het kernwinkelgebied van Maastricht uit te breiden en over de St. Servaasbrug te ‘trekken’ en bodem te geven in Wyck. Nog steeds is dit stadsdeel volop in ontwikkeling. Met ’n zeer grote diversiteit in populatie en veel forensenverkeer heeft Wyck zich tot een uniek stadsdeel ontwikkeld.

 

Was Wyck vroeger een hechte(re) gemeenschap, tegenwoordig zie je steeds meer hiaten tussen de diverse bevolkingsgroepen. Zo ook op de gebieden van sociale en culturele zaken. Reden voor een elftal heren, die Wyck een warm hart toedraagt, om Société Hiere vaan Wyck in het leven te roepen. Zij willen de specie vormen tussen het ‘ancien’ hart en de moderne (zaken)wereld.
Vroeger waren er veel sociëteiten in Maastricht. Zoals men kan lezen in de prozawerken van Fons Olterdissen, werden die sociëteiten opgericht met het doel charitatieve projecten op te zetten.
De hogere klasse van Maastricht  vergaarde via die sociëteiten geld om de noden van de aller armste te verlichten. Heden ten dage is dit anders, de accenten van de noden zijn veranderd de intentie van de sociëteiten is gelijk gebleven. Sociëteiten hebben nu naast een charitatief doel ook een meer sociaal en cultureel karakter. Zo ook Stichting Société Hiere vaan Wyck.


Het hoogtepunt van ons sociëteitsjaar is het Cabaret des Hommes. In het Maastrichter dialect ook wel "Hierezitting" genoemd. Dit jaarlijks terugkerend fenomeen vindt eind september plaats op een zondagmiddag.
Zowel nationale- als internationale artiesten van naam en faam zullen hier hun ‘kunsten’, op het gebied van muziek, theater, dans en cabaret, presenteren.

Daarnaast wil Société  Hiere vaan Wyck onder het motto van netwerken in een gezellige ambiance een platform zijn voor het ontwikkelen, behouden en uitbreiden van sociale en zakelijke contacten.
De vruchten die al deze activiteiten hopelijk afwerpen zullen worden aangewend om hedendaagse noden te verlichten en het bevorderen van de gemeenschap van het Maastrichtse stadsdeel Wyck.


Société Hiere vaan Wyck kijkt met vertrouwen naar de toekomst en wil bijdragen om Wyck de plaats te geven die het toekomt: een bruisend middelpunt en waar de gemeenschapszin, in de meest brede zin van het woord, hand in hand gaan met cultuur en Bourgondisch leven.

Tot slot, de Société Hiere vaan Wyck wil ‘gevonden’ worden door heren die sociaal, cultureel, zakelijk of op enigerlei andere wijze hun verbondenheid met Wyck wensen te onderstrepen.

 

Chapeau…