Per 1 april 2017 is het bestuur van de Société Hiere vaan Wyck als volgt samengesteld:

 

 Seigneur Gertjan Nijnuis
 Secrétaire Math Korpershoek
 Trésorier Martijn Brouwer
  
 Leden Peter Gordijn
  Fred Leclaire
  Con Panayotopoulos
  Peter van der Veur